Dijous alterns: ETSE-Escola Tècnica Superior d’Enginyeria-UV, Burjassot

Burjassot

Escola Tècnica Superior d’Enginyeria (UV Burjassot)

Dijous quinzenal